کارگاه آموزشی بورس و اوراق بهادار (مقدماتی)
1396/2/6 ساعت 17:18 - 669 بازدید - 4 نظر

کارگاه آموزشی بورس و اوراق بهادار (مقدماتی)

کاری از انجمن علمی دانشجویی رشته تدوین مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

زمان : روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 96