کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای تدوین و جلوه های ویژه
1396/2/6 ساعت 17:13 - 1296 بازدید - 2 نظر

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای تدوین و جلوه های ویژه

کاری از انجمن علمی دانشجویی رشته تدوین مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران

زمان : روز شنبه 23 اردیبهشت ماه 96