قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی (ثبت اختراعات در سامانه پژوهشی دانشگاه و پرداخت پاداش)
1396/2/6 ساعت 8:14 - 645 بازدید - 4 نظر

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی :


احتراماً با عنایت به بخشنامه دفتر پژوهش و فناوری استان تهران و همچنین لزوم انجام پژوهش های کاربردی ، مستدعی است در خصوص ثبت اختراعات در سامانه پژوهشی دانشگاه و پرداخت پاداش تا تاریخ 96/02/14 به خانم بک زاده ارائه نمائید.


لازم به ذکر است اختراعاتی مورد تائید می باشند که دارای گواهینامه  ثبت اختراع در سال 1395 باشند و گواهینامه رسمی از سازمان مالکیت صنعتی را دارا باشند.


دفتر پژوهشی مرکز