نمایشگاه گروهی «مانا هنر ایران» با حضور آثار دانشجویان و مدرسان مرکز 11 تهران افتتاح گردید.
1396/1/30 ساعت 10:10 - 607 بازدید - 4 نظر

نمایشگاه گروهی «مانا هنر ایران» با حضور آثار دانشجویان و مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در گالری صبا واقع در تقاطع طالقانی و خیابان بزرگمهر افتتاح گردید.