کتاب شعر "دل دانه" سروده های آقای"حامد عباسی" عضو کانون شعر و ادب مرکز منتشر گردید :
1396/1/24 ساعت 9:35 - 83 بازدید - 3 نظر

کتاب شعر "دل دانه" سروده های آقای "حامد عباسی" عضو  کانون شعر و ادب مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنرواحد 11 تهران منتشر گردید.

لازم به ذکر است این اثر ادبی مورد توجه کانون هنرمندان قرار گرفته است.