«بازارچه نوروزی» به همت کانون صنایع دستی و با همکاری دفتر کارآفرینی مرکز افتتاح گردید.
1395/12/18 ساعت 9:7 - 549 بازدید - 3 نظر

«بازارچه نوروزی» به همت کانون صنایع دستی و با همکاری دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران با محوریت جشنواره غذاهای سنتی و مدرن و صنایع دستی در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران افتتاح گردید.