اعلام برنامه انتخاب واحد - ترم بهمن 95 (مقطع کارشناسی)
1395/11/3 ساعت 12:51 - 688 بازدید - 3 نظر

برنامه انتخاب واحد ترم بهمن ماه 95 (مقطع کارشناسی)


# ورود به سامانه پرداخت 85% شهریه #


ردیف

نام رشته

  ترم 

دانلود برنامه

1

کارشناسی امورهنری

4

دانلود فایل

2

کارشناسی تدوین فیلم

3

دانلود فایل

3

کارشناسی تدوین فیلم

4

دانلود فایل

4

کارشناسی حسابداری

3

دانلود فایل

5

کارشناسی حسابداری

4

دانلود فایل

6

کارشناسی روابط عمومی

3

دانلود فایل

7

کارشناسی روابط عمومی

4

دانلود فایل

8

کارشناسی امورفرهنگی

3

دانلود فایل

9

کارشناسی امورفرهنگی

4

دانلود فایل

10

کارشناسی کارگردانی

3

دانلود فایل

11

کارشناسی کارگردانی

4

دانلود فایل

12

کارشناسی گرافیک

3

دانلود فایل

13

کارشناسی گرافیک

4

دانلود فایل

14

کارشناسی گریم

3

دانلود فایل

15

کارشناسی گریم

4

دانلود فایل

16

کارشناسی طراحی لباس

3

دانلود فایل

17

کارشناسی طراحی لباس

4

دانلود فایل

18

کارشناسی تبلیغات تجاری

3

دانلود فایل

19

کارشناسی تبلیغات تجاری

4

دانلود فایل