تئاتر "تجربه های اخیر" به کارگردانی سرکار خانم سارا رهبری نیا به روی صحنه رفت.
1395/6/2 ساعت 12:37 - 1080 بازدید - 0 نظر

تئاتر تجربه های اخیر به کارگردانی سرکار خانم سارا رهبری نیا  از اعضای انجمن علمی رشته بازیگری در مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران، همراه با بازی جمعی از دانشجویان رشته بازیگری در تماشاخانه درآما از تاریخ 19 تیرماه لغایت 2 مردادماه به روی صحنه  می رود.