قابل توجه دانشجویانی که با استاد افشار نادری کلاس دارند :
1395/9/20 ساعت 12:35 - 1400 بازدید - 2 نظر

قابل توجه دانشجویانی که با استاد افشار نادری کلاس دارند :


کلاس های استاد مذکور، روز شنبه مورخ 95/09/20 تشکیل نمی گردد.


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.