فیلم کوتاه "دستفروش" به جشنواره فیلم کوتاه بین المللی راه پیدا کرد.
1395/8/15 ساعت 11:13 - 604 بازدید - 0 نظر

فیلم کوتاه "دستفروش" به کارگردانی حانیه منتظری و نویسندگی علیرضا شاه حسینی از اعضای انجمن علمی رشته کارگردانی مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱۱ به جشنواره فیلم کوتاه بین المللی راه پیدا کرد.