قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته تبلیغات تجاری که با استاد علی مددی درس کارورزی دارند
1395/8/6 ساعت 8:28 - 1054 بازدید - 3 نظر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته تبلیغات تجاری که با استاد علی مددی درس کارورزی دارند :


جلسه توجیهی درس کارورزی استاد علی مددی  روز دوشنبه مورخ 95/08/10 ساعت 17 برگزار می گردد.


حضور دانشجویان الزامی می باشد.