کسب مقام دوم در شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دانشجوی مرکز غلامرضا آقایاری
1399/9/30 ساعت 13:5 - 1427 بازدید - 1 نظر

در شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی غرب تهران سال 1399 آقای غلامرضا آقایاری دروئی دانشجوی کارشناسی رشته کارگردانی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران موفق به کسب مقام دوم در بخش ادبی (شعر) شد.