اطلاعیه زمان تحویل فرم های کارورزی 1 و 2 نیمسال اول 1400-1399
1399/10/2 ساعت 9:4 - 1318 بازدید - 2 نظر

اطلاعیه تحویل فرم های کارورزی ۱ و کارورزی ۲ نیمسال اول 1400-1399


به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که در ترم جاری دروس کارورزی ۱ و کارورزی ۲ را اخذ کرده اند می رساند :


دانشجویان می توانند از تاریخ 99/10/27 لغایت 99/11/05 در ساعات اداری فرم های کارورزی 1 و 2 خود را به کارشناس رشته خود ارائه نمایند.