کسب رتبه اول در بخش خوشنویسی در پنجمین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس توسط" امیر جلیلوند"
1399/9/25 ساعت 16:23 - 178 بازدید - 0 نظر

جناب آقای امیر جلیلوند دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ی سینما - کارگردانی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران در پنجمین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس تهران بزرگ، موفق به کسب رتبه اول در بخش خوشنویسی شد.