قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت تبلیغات تجاری ترم 2 و 3
1395/7/28 ساعت 16:10 - 73 بازدید - 2 نظر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت تبلیغات تجاری ترم 2 و 3 :


کلاس های استاد ساولانی درس رفتار شناسی بازاریابی روز سه شنبه مورخ 95/08/25 ساعت 18 الی 20 و درس مدیریت بازاریابی ساعت 9 الی 11، درس بودجه و برنامه ریزی تبلیغات ساعت 11 الی 13 روز پنج شنبه مورخ 95/08/27 تشکیل نمی گردد.


کلاسهای جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.