نمایش "کارنامه ی بندار بیدخش" نوشته بهرام بیضائی به کارگردانی "علی جهانجونیا" عضو فعال انجمن کارگردانی مرکز ۱۱ تهران در مجموعه تئاتر محراب به روی صحنه رفت
1398/10/26 ساعت 12:19 - 663 بازدید - 1 نظر

نمایش "کارنامه ی بندار بیدخش" نوشته بهرام بیضائی به کارگردانی "علی جهانجونیا" عضو فعال انجمن کارگردانی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر ۱۱ تهران در مجموعه تئاتر محراب به روی صحنه رفت.