قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی (برادران) که درس تربیت بدنی را در ترم جاری (مهر 98) اخذ نموده اند
1398/9/27 ساعت 17:20 - 47 بازدید - 0 نظر

- به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی تکمیل ظرفیت (خواهران) می رساند روز چهارشنبه مورخ 98/10/04 از ساعت 13 الی 14:30 استاد سمانه افشاریوسفی در مرکز حضور دارند.

- به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی تکمیل ظرفیت (برادران) می رساند روز دوشنبه مورخ 98/10/16 از ساعت 17 الی 18 استاد میلاد رحیمی در مرکز حضور دارند.

* کلیه دانشجویان موظف هستند با لباس ورزشی در سالن تربیت بدنی مرکز 11 تهران حضور یابند و دانشجویانی که توانایی تمرین ورزشی ندارند نامه پزشکی همراه داشته باشند.


آدرس : مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران - سالن تربیت بدنی