قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت پذیرش مهر 98 (تائید ثبت نام، انتخاب واحد و بارگذاری مدارک)
1398/9/27 ساعت 11:41 - 47 بازدید - 1 نظر

به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش مهرماه 98 می رساند، این دانشجویان می بایست جهت تائید ثبت نام، انتخاب واحد و بارگذاری مدارک در سامانه هم آوا از امروز چهارشنبه 27 آذرماه 98 با مدارک ذیل به واحد آموزش مرکز 11 تهران مراجعه نمایند.


  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت ملی
  • کارت بانکی جهت پرداخت شهریه
  • در صورت وجود نقصی در پرونده، آن مدرک را همراه بیاورید