گزارش تصویری از برگزاری ورکشاپ های "ساخت عروسک روسی" و "طراحی و دوخت مانتو پائیزه"
1398/9/13 ساعت 9:3 - 52 بازدید - 0 نظر

گزارش تصویری از برگزاری ورکشاپ "ساخت عروسک روسی"

مدرس : آمنه بدری
سه شنبه 12 آذرماه 1398

گزارش تصویری از برگزاری ورکشاپ "طراحی دوخت مانتو پائیزه"

مدرس : معصومه اسمی

سه شنبه 12 آذرماه 1398