قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که درس تربیت بدنی را در ترم جاری (مهر 98) اخذ نموده اند
1398/8/21 ساعت 10:25 - 124 بازدید - 1 نظر

دانشجویان می بایست در تاریخ های نامبرده به شرح جداول ذیل در سالن ورزشی مرکز علمی کاربردی واحد 11 تهران حضور یابند :


تذکرات بسیار مهم :


* کلیه دانشجویان موظف هستند با لباس ورزشی در سالن حضور یابند و دانشجویانی که توانایی تمرین ورزشی ندارند نامه پزشکی همراه داشته باشند.


* حضور دانشجویان طبق گروه درسی و اساتید ذکر شده در جداول ذیل در تاریخ های اعلام شده الزامی می باشد.


آدرس : مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران - سالن تربیت بدنی