برگزاری کارگاه "نحوه نگارش طرح کسب و کار" توسط دفتر کارآفرینی مرکز 11 تهران
1398/8/12 ساعت 16:26 - 62 بازدید - 1 نظر

موضوع کارگاه : نحوه نگارش طرح کسب و کار

مدرس : استاد نائینی

زمان : دوشنبه مورخ 98/08/13
ساعت : 16 الی 17