برپایی بازارچه صنایع دستی و دست سازهای دانشجویی در مرکز برگزار می شود
1398/8/9 ساعت 21:2 - 73 بازدید - 2 نظر

بازارچه صنایع دستی و دست سازهای دانشجویی با همکاری مرکز نوآوری و دفتر کارآفرینی مرکز 11 تهران از روز شنبه مورخ 98/08/11 لغایت چهارشنبه مورخ 98/08/14 در مرکز برگزار می شود