قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی ترم 4
1398/7/13 ساعت 18:16 - 671 بازدید - 2 نظر

کلاس درس "فنون برقراری ارتباط" ساعت 14 الی 17 و درس "ترجمه همزمان امور دینی" ساعت 17 الی 20 با کد درسی 203 روز یکشنبه مورخ 98/07/14 برگزار نمی گردد