قابل توجه دانشجویانی که با استاد رستی خواه کلاس دارند
1398/7/13 ساعت 18:2 - 592 بازدید - 2 نظر

کلاس درس آشنایی با دوربین ها عکاسی روز یکشنبه مورخ 98/07/14 ساعت 14 الی 17 و 17 الی 20 برگزار نمی گردد