قابل توجه دانشجویانی که با اساتید بیگدلی، سلما ملکی کلاس دارند
1398/7/10 ساعت 12:28 - 593 بازدید - 2 نظر

کلاس اساتید به شرح ذیل برگزار نمی گردد :


استاد بیگدلی روزهای پنجشنبه مورخ 98/07/11 و شنبه مورخ 98/07/13


استاد سلما ملکی روز پنجشنبه مورخ 98/07/11