قابل توجه دانشجویانی که با استاد سلما ملکی درس کارورزی اخذ نموده اند
1398/6/12 ساعت 16:8 - 585 بازدید - 3 نظر

جلسات تحویل کارورزی به شرح ذیل می باشد :


استاد سلما ملکی روز چهارشنبه مورخ 98/06/13 ساعت 9:30