جلسه تحویل کارورزی استاد قاسم زادگان
1398/6/7 ساعت 11:33 - 608 بازدید - 2 نظر

جلسه تحویل کارورزی استاد قاسم زادگان روز چهارشنبه مورخ 98/06/13 ساعت 16 در تئوری 1 برگزار می گردد.