قابل توجه دانشجویانی که با استاد معماری درس کارورزی ۱ و ۲ اخذ نموده اند
1398/5/24 ساعت 22:49 - 585 بازدید - 1 نظر

دانشجویان موظفند روز شنبه مورخ ۲۶ مردادماه ساعت ۱۱ الی ۱۲ به همراه فرم کارورزی خود در تئوری ۱ حضور یابند