قابل توجه دانشجویان فیلمسازی ترم 4 (گروه دوم) که با استاد فیروزبخت (زهادی) کلاس دارند
1395/7/10 ساعت 9:46 - 1294 بازدید - 3 نظر

قابل توجه دانشجویان فیلمسازی ترم 4 (گروه دوم) که با استاد فیروزبخت (زهادی) کلاس دارند :

 

کلیه کلاسهای استاد مذکور، روز شنبه 10/07/95 تشکیل نخواهد شد.


جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.