قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با استاد براتی درس کارورزی 1 و 2 اخذ نموده اند
1398/4/27 ساعت 13:0 - 1018 بازدید - 1 نظر

جلسه توجیهی درس کارورزی 1 و 2 استاد براتی روز یکشنبه مورخ 98/04/30 ساعت 11 الی 12 برگزار می گردد