قابل توجه دانشجویانی که با استاد خادم و استاد فیروزبخت درس کاربینی و کارورزی اخذ نموده اند
1398/4/7 ساعت 12:15 - 598 بازدید - 2 نظر

آخرین زمان تحویل کاربینی و کارورزی استاد خادم روز یکشنبه مورخ 98/04/09 ساعت 15 و آخرین زمان تحویل کارورزی استاد فیروز بخت روز سه شنبه مورخ 98/04/11 ساعت 11 خواهد بود.