قابل توجه دانشجویانی که با استاد مومنی درس کاربینی یا کارورزی اخذ نموده اند
1398/3/26 ساعت 8:20 - 642 بازدید - 1 نظر

دومین جلسه تحویل کاربینی و کارورزی استاد مومنی روز چهارشنبه مورخ 98/03/29 ساعت 15 الی 16 برگزار می گردد.

تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.