قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی حسابداری ترم 3
1395/7/8 ساعت 8:40 - 35 بازدید - 2 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی حسابداری ترم 3 :


کلاس استاد مومنی درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها روز جمعه مورخ 95/07/09 ساعت 10 الی 13 تشکیل نخواهد شد.