قابل توجه دانشجویانی که با اساتید ذکاوتی و شجاعتمند درس کارورزی اخذ نموده اند
1398/3/13 ساعت 12:53 - 604 بازدید - 1 نظر

زمان تحویل پروژه کارورزی استاد شجاعتمند روز سه شنبه مورخ 98/03/21 ساعت 14 و استاد ذکاوتی روز سه شنبه مورخ 98/04/11 ساعت 16 می باشد