قابل توجه دانشجویانی که با استاد شیخ الحکمایی درس کارورزی اخذ نموده اند
1398/3/13 ساعت 12:46 - 62 بازدید - 1 نظر

تحویل کاربینی استاد شیخ الحکمایی امروز دوشنبه مورخ 98/03/13 ساعت 12 الی 17 می باشد