قابل توجه دانشجویانی که با استاد ناصحی درس کاربینی و کارورزی 1 و 2 اخذ نموده اند
1398/3/7 ساعت 8:51 - 64 بازدید - 1 نظر

تاریخ تحویل کاربینی و کارورزی 1 و 2 استاد ناصحی روز یکشنبه مورخ 98/03/12 ساعت 13 الی 14 در تئوری 3 می باشد


تاریخ فوق تمدید نخواهد شد