قابل توجه دانشجویانی که با استاد جوانی درس کاربینی و کارورزی اخذ نموده اند
1398/3/2 ساعت 14:3 - 609 بازدید - 1 نظر

زمان تحویل پروژه دروس کاربینی و کارورزی استاد جوانی روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 ساعت 16 الی 17 برای دانشجویان مقطع کاردانی و ساعت 17 الی 18 برای دانشجویان مقطع کارشناسی همان روز می باشد


تاریخ فوق تمدید نخواهد شد