قابل توجه دانشجویانی که با استاد سیدعلی عسکری کلاس دارند
1398/2/29 ساعت 18:3 - 1160 بازدید - 0 نظر

کلیه کلاس های استاد سیدعلی عسکری روز دوشنبه مورخ 98/02/30 برگزار نمی گردد


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد