قابل توجه دانشجویانی که با استاد علی رضائیان کلاس دارند
1398/2/29 ساعت 9:55 - 38 بازدید - 0 نظر

کلیه کلاس های استاد علی رضائیان روز یکشنبه مورخ 98/02/29 برگزار نمی گردد


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد