قابل توجه دانشجویانی که با استاد بیگدلی کلاس دارند
1398/2/28 ساعت 14:45 - 47 بازدید - 0 نظر

کلیه کلاس های استاد بیگدلی روز یکشنبه مورخ 98/02/29 برگزار نمی گردد


کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد