فراخوان برگزاری اردوی فرهنگی دانشجویان ویژه فرزندان شاهد
1398/2/24 ساعت 16:38 - 607 بازدید - 2 نظر

کلیه دانشجویان فرزندان شاهد جهت ثبت نام دراردوی فرهنگی مشهد مقدس می توانند حداکثر تا تاریخ 98/02/25 به واحد فرهنگی مرکز (سرکار خانم کرمی) مراجعه نمایند.