قابل توجه دانشجویانی که با استاد جمالی آشتیانی کلاس دارند
1398/2/14 ساعت 9:1 - 654 بازدید - 4 نظر

کلاس درس "نظرسنجی" استاد جمالی آشتیانی روز شنبه مورخ 98/02/14 ساعت 18 الی 20 تشکیل نمی گردد.

جبرانی آن روز شنبه مورخ 98/02/21 ساعت 14 الی 16 سالن 3 برگزار خواهد شد.