قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی گرافیک ترم 3
1395/7/6 ساعت 11:36 - 76 بازدید - 2 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی گرافیک ترم 3 :کلاس استاد بک زاده، درس مدیریت کسب و کار و بهره وری، ساعت 18 الی 20 مورخ 95/07/10 تشکیل نخواهد شد.