برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت "هفته سلامت روان" توسط کانون مشاوره مرکز
1398/2/8 ساعت 10:16 - 616 بازدید - 3 نظر

دفتر مشاوره مرکز کارگاه آموزشی به مناسبت هفته سلامت روان جهت افزایش سطح سواد و سلامت روان و جسم برگزار کرد. این کارگاه روز شنبه مورخ 98/02/07 توسط سرکار خانم حاجی قربانی برگزار گردید.