"ارسیا صنعتی" دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت امورفرهنگی مرکز 11 تهران در تئاتر دریاچه قو، نقش شاهزاده زیگفرید را ایفا کرد
1397/12/8 ساعت 9:33 - 512 بازدید - 3 نظر

تئاتر "دریاچه قو" به نویسندگی و کارگردانی رضا صابری پیشکسوت عرصه تٸاتر می باشد.

این نمایش در، سی وهفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر در۹ بخش کاندید دریافت جایزه شد و سرانجام موفق به دریافت ٨ جایزه گردید.
"ارسیا صنعتی" دانشجوی رشته کارشناسی مدیریت امورفرهنگی واحد 11 تهران در این تئاتر نقش شاهزاده زیگفرید را ایفا کرده است.

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو

تئاتر دریاچه قو