قابل توجه دانشجویانی که با استاد محمودی شرق کلاس دارند :
1397/11/28 ساعت 13:8 - 584 بازدید - 2 نظر

کلاس رسانه شناسی دیجیتال ساعت 15 الی 18 روز یکشنبه مورخ 97/11/28 تشکیل نمی گردد و کلاس "تبلیغات فرهنگی" با نیم ساعت تاخیر آغاز می گردد.