قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با استاد مصطفی محمودی کلاس دارند
1395/6/27 ساعت 12:3 - 41 بازدید - 2 نظر

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با استاد مصطفی محمودی کلاس دارند :
 
کلیه کلاسهای استاد مذکورروز پنجشنبه مورخ 95/07/01 تشکیل نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.