قابل توجه دانشجویانی که با استاد شجاعی درس کارورزی اخذ نموده اند (تحویل کارورزی)
1397/11/12 ساعت 20:52 - 596 بازدید - 7 نظر

زمان تحویل کارورزی استاد شجاعی روز یکشنبه مورخ 97/11/14 ساعت 17 می باشد.