قابل توجه دانشجویانی کاردانی گرافیک ترم 2 که با استاد خدایاری درس خوشنویسی و طراحی حروف دارند
1397/10/10 ساعت 8:53 - 612 بازدید - 2 نظر

ژوژمان درس خوشنویسی و طراحی حروف در همان روز و ساعت درس خود در هفته جاری برگزار می گردد.


گروه الف : روز یکشنبه مورخ 97/10/16


گروه ب : روز جمعه مورخ 97/10/14