قابل توجه دانشجویانی که با اساتید نورایی فرد، گلشن و قاسم زادگان کلاس دارند :
1397/9/27 ساعت 17:8 - 612 بازدید - 0 نظر

کلیه کلاس های اساتید نورایی فرد، گلشن و قاسم زادگان روز چهارشنبه مورخ 97/09/28 برگزار نمی گردد.